Special

ورق کامپوزیت روکش طرح چوب مخصوص
4

ورق کامپوزیت آلومینیوم با روکش طرح چوب پرمیوم باند، زیبایی و استحکام چوب را دارا است. این ورقها دارای ویژگیهایی نظیر سبکی، ضد فرسایش، ضد پوسیدگی و مقاوم در برابر حشرات می باشند که در طرحهای متفاوت ارائه می گردند. ورق های Special طی یک فرآیند پیچیده ی فلورکربن رنگی ساخته می شود که همه ی مزایای ورق های پرمیوم باند را به همراه دارد.