سری چرم

ورق کامپوزیت سری چرم
3.3

یکی از ورقهای منحصر به فردی که پرمیوم باند به بازار ارائه می دهد ورقی با پوشش سری چرم است. این ورق ها رویای طراحی معماران را به واقعیت تبدیل می کند. این محصول برگرفته از طرح های چرم و کریستال است.