3D

ورق کامپوزیت ۳D
5

پرمیوم باند تولید کننده نسل جدیدی از ورق های کامپوزیت آلومینیوم نیز است که از هسته های جدید آلومینیوم به جای هسته مرکب از مواد آلی یا پلی اتیلن استفاده میکند. این محصول طی فرآیند تولید پیوسته از دو پوسته ورق روکش آلومینیوم و یک هسته آلومینیوم شکل دار سه بعدی تشکیل می شود که به عنوان ورقهای کامپوزیت آلومینیوم 3D شناخته می شود.