هسته ها

ورق کامپوزیت کند سوز (+B1)
4
ورق کامپوزیت آلومینیوم نرمال
3.2
ورق کامپوزیت کند سوز (B)
3
ورق کامپوزیت ۳D
5
ورق کامپوزیت ضد حریق (A2)
5
ورق کامپوزیت کند سوز (B1)
4
ورق کامپوزیت لانه زنبوری
5