سری چوب

سری چوب پرمیوم باند یکی از محبوبترین ورق های کامپوزیت آلومینیوم در دنیاست.

ورق کامپوزیت سری چوب
ورق کامپوزیت MDF
5