دریافت لوح تقدیر و تندیس طلایی حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان فارس

دریافت لوح تقدیر و تندیس طلایی حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان فارس

شرکت تضامنی سیاح فر و خانداداش (گروه تولیدی پرمیوم باند) ، در پنجمین سال متوالی موفق به دریافت لوح تقدیر و تندیس طلایی حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان فارس در سال 95 گردید